Website Disclaimer

Home Website Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze internet-website met zorg is samengesteld, en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig is, kunnen de samenstellers geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie na enige tijd verouderd, of niet meer correct is. Visum Express is daarom niet aansprakelijk voor gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-site. Visum Express spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, en content waarnaar wordt verwezen, volledig en juist is.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
Visum Express aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Visum Express bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Visum Express liggen. Visum Express is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Visum Express aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. Visum Express is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Visum Express die de informatie toegankelijk maakt.

Copyright Visum Express 2013, alle rechten voorbehouden.